Poprzednik obecnego kościoła w Wojkowie, zbudowany w 1646 roku.
Poprzednik obecnego kościoła w Wojkowie, zbudowany w 1646 roku.

Erekcja parafii w Wojkowie miała miejsce na początku XV wieku. Z roku 1411 pochodzi wzmianka o pierwszym wojkowskim proboszczu Adamie: "Adamus plebanus de Woykow". Początkowo tutejszy kościół nosił wezwanie św. Tekli, potem zaś św. Małgorzaty. Na początku XVI wieku dochód parafii szacowano na 30 grzywien. Uposażenie proboszcza stanowiły dwa łany ornej ziemi, dwie łąki i trzy sadzawki. Włościanie płacili meszne (rodzaj daniny, w zamian za którą ksiądz zobowiązany był do osobistego odprawiania mszy) po groszu od rodziny. W tym też czasie przy kościele funkcjonowała szkoła parafialna. Kolejny kościół drewniany, również pw. św. Małgorzaty, ufundował w 1646 roku arcybiskup Maciej Łubieński. Budowla w 1756 roku została rozbudowana, a konsekrowano ją w roku 1762. Świątynia była wykonana z drewna modrzewiowego i stała w miejscu dzisiejszych parkingów przykościelnych. W roku 1908 ukończono budowę nowego neogotyckiego kościoła, który służy parafii wojkowskiej do dziś.

 

Początek XX w. był okresem dynamicznego rozwoju parafii. Konieczne stało się zbudowanie większej świątyni, bo XVII-wieczny kościółek pw. św. Małgorzaty stawał się zbyt ciasny. Około 1899 r. sporządzono plany nowego kościoła. Miał być wzniesiony w stylu neogotyckim i nosić wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP.

Budowę rozpoczął ks. Jacenty Jędrecki. Położono fundamenty i zgromadzono część potrzebnych materiałów. Prace przyspieszył pożar starego kościoła, co miało miejsce w roku 1905. Do 1908 r. wzniesiono korpus nowej świątyni; w tymże roku konsekrował ją biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki. Wieżę budowano aż do 1937 roku. Staraniem ks. prałata Wincentego Gmachowskiego zwieńczono ją strzelistym hełmem, nad którym wznosi się żelazny krzyż.

Jak na początek ubiegłego wieku, była to wielka inwestycja, bowiem kościół w Wojkowie jest bardzo okazały, pozwala odbywać procesje odpustowe wewnątrz budynku, np. w czasie niepogody.

Lata II wojny światowej były okresem zastoju w rozwoju parafii. Okupanci zamknęli kościół, a ówczesnego proboszcza, ks. Wincentego Gmachowskiego zesłali do obozu zagłady w Dachau, gdzie kapłan dokonał żywota. Parafianie w ukryciu uczestniczyli w życiu religijnym sąsiedniej parafii Charłupia Wielka.

Przypyszczalny zasięg terytorialny par. Wojków i sąsiednich parafii w XIX w.
Przypyszczalny zasięg terytorialny par. Wojków i sąsiednich parafii w XIX w.

Lista proboszczów (a dokładniej księży podpisanych pod aktami metrykalnymi)

 

1411-Adamus plebanus de Woykow

...

1720-Franciszek Sadczyski?

...

1748-1750 - Kazimierz Rodowicz

1751-1782 - Jan Saganowski

...

1787-1790 - Mikołaj Szadkowski curatus

1791-1801(p)-1805?-Stefan Łodziński (wikary?)

...

1808-1829 - Józef Karpiński

1829-1832 - Franciszek Karpiński, kommendariusz

1832-1858 - Józef Maliński

1858-1882 - Alojzy Gerlach

1882-1883 - Florian Piskorski

1883-1884 - Walenty Górecki

1884-1904 - Jacenty Jędrecki

1904-1920 - Kajetan Wincenty Jasieńczyk-Krajewski

1920-1936 - Franciszek Pawelski

1936-1941 - Wincenty Gmachowski

1941-1945 - (kościół zamknięty)

1945-1946 - Stanisław Gemel

1946-1948 - Antoni Kiszkurno

1948-1957 - Jan Koper

1957-1968 - Bernard Sroka

1968-1982 - Konstanty Hytry

1982-2000 - Józef Zembol

2000-2008 - Jerzy Mikołajewski

2008-        - Janusz Nowicki

Organiści: [ w fazie kompletowania]

 

...

?-? - Jan Tarczyński

...

?-? - Jakub Tarczyński

...

1818-? - Jan Szymanowski

...

1823-1826 - Marceli Tarczyński, syn Jakuba

...

1828-1830 - Wojciech Perski

...

1832-1834 - Jan Szymanowski

...

1840-1845 - Tomasz Buczyński

...

1849-1850 - Wojciech Gumowski

...

1851-1853 - Mateusz Piskorski

...

1856-1875 - Franciszek Perski, syn Wojciecha

...

1884-1920 - Marcin Górski

1920-1932 - Franciszek Jabłoński, zięć Marcina Górskiego

1932-1938 - Tadeusz Górski, syn Marcina Górskiego

1938-1945 - Krawczyński

1945-1946 - Lipiński

1946-1955 - Szajdecki

1955-1959 - Henryk Główczyński

1959-1984 - Michał Baranowski

1984-dziś  - Wiesław Majnert

Księgi metrykalne kościelne
Zachowany zakres Uwagi

Ochrzczonych

1653-1833, 1840-1859, 1861, 1907-1912 luka 1721-1747 oraz ubytki w latach 1801-1807

Zaślubionych

1622-1734, 1755-1832 ubytki w latach 1801-1807

Zmarłych

1755-1832 ubytki w latach 1801-1807

Księgi stanu cywilnego

(1808-1825)

Zachowany zakres
Ochrzczonych 1808, 1810, 1812-1825
Zaślubionych 1808-1810, 1812-1825
Zmarłych 1808-1810, 1812-1825

Księgi cywilno-religijne

(1826- )

Zachowany zakres
Łączne 1826-1911
Ochrzczonych 1826-1867
Zaślubionych 1826-1878
Zmarłych 1826-1875

Część XIX-wiecznych ksiąg znajduje się jeszcze w kancelarii parafialnej.

Źródła:

 

księgi metrykalne,

http://www.parafia-wojkow.pl/?historia-parafii-wojkow,21

http://www.parafia-wojkow.pl/?historia-kosciola-pw.-niepokalanego-poczecia-nmp,22

Mapa Gilly'ego

 

Strona internetowa parafii:

http://www.parafia-wojkow.pl/