Staropole.

Nie pojawia się w księgach metrykalnych do 1730 r. Trudno określić czas powstania tej osady. Na mapie dóbr Pyszków z 1808 r. widnieje w północnej części majątku obszar opisany jako Stare Pole, ograniczony od zachodu i południa lasem, od północy drogą Burzenin-Pyszków, od wschodu polem zwanym Swierta. Za drogą i jednocześnie granicą między Pyszkowem a Barczewem zaznaczono 5 domów podpisanych "Kolonia Barczewska". Lokalizacja ta każe utożsamiać Kolonię Barczewską ze Staropolem.

Więcej informacji zawiera Mapa Kwatermistrzostwa z 1839 r., gdzie w tymże miejscu także umieszczono oznaczenia 5 wolnostojących domów, podając tym razem nazwę Pustkowie Staropole. Czym innym był zlokalizowany nieopodal, ale bliżej Barczewa, folwark o tej samej nazwie, także uwidoczniony na Mapie Kwatermistrzostwa.

 

W metrykalnych księgach cywilnych prowadzonych od 1808 r. Stare Pole pojawia się już w 1809 r. Było to zatem pustkowie oraz folwark należące do dóbr Barczew. Od 1862 r. w księgach metrykalnych występuje też nazwa Kolonia Staropole. Staropole jako kolonia istniało jeszcze samodzielnie w 1921 r., posiadało wtedy 11 domów i 75 mieszkańców. Obecnie jest częścią dużo młodszej wsi Wierzbowa.

 

W latach 1812-1820 narodziło się tam 10 osób, a zmarło 6, co świadczy o niewielkim zaludnieniu tego pustkowia. W I poł. XIX w. pojawiają się szewcy, strycharz i sięgarz. W 1810 , 1843 i 1849 r. występuje też karczmarz. W 1827 r. było tam 6 domów z 41 mieszkańcami.

 

Mieszkańcy:

 

Wojciech i Elżbieta Pudel, karczmarze (1810 dom nr 7)

Maciej Łowicki, świadek przy chrzcie (1810, 1811, 1814)

Sebastian i Marianna Twardowscy, rolnicy (1810 dom nr 10)

Filip Krzysiak, świadek przy chrzcie (1810)

Franciszek i Jadwiga Twardowscy, szewcy (1811 dom nr 1)

Bogusław i Rozalia Jonatowie, rolnicy (1814 dom nr 2)

Wojciech Złoliszewski, świadek przy chrzcie (1814)

Józef Łowicki, świadek przy chrzcie (1814)

Antoni i Regina Pastuszakowie, rolnicy (1814 dom nr 23)

Ignacy Rosiak, świadek przy chrzcie (1814)

Wojciech Żłobiński, świadek przy chrzcie (1814)

Wojciech i Franciszka Złoczewscy, rolnicy (1814 dom nr 3)

Jakub Owczarz, świadek przy chrzcie (1814)

Filip i Agnieszka Witulscy, szewcy (1815 dom nr 14)