Zachowane księgi metrykalne z parafii Brzeźnio

Księgi kościelne Zachowany zakres
Miejsce przechowywania
Księga chrztów 1595-1636, 1653-1750, 1811-1837, 1853-1854 AD Włocławek, Biblioteka im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej
Księga małżeństw 1705-1812, 1822-1836 AD Włocławek
Księga zgonów 1730-1750, 1776-1838 AD Włocławek
 Księgi cywilne Zachowany zakres Miejsce przechowywania
Ksiągi łączne 1808-1911 AP Łódź
Księgi chrztów 1826-1837 AAD Łódź (?)
Księgi małżeństw 1826-1838 AAD Łódź (?)
Księgi zgonów 1826-1838 AAD Łódź (?)