Na podstronach po lewej stronie znajduje się lista dóbr ziemskich położonych na terenie powiatu sieradzkiego w jego granicach administracyjnych z 1820 r., kiedy założono księgi wieczyste dóbr na podstawie przepisów hipotecznych z 1818 r.

 

Istniały wówczas majątki:

Barczew, Będków, Bogumiłów, Bukowiec i Chajew, Burzenin, Charłupia Mała z częścią Dzierlina, Charłupia Wielka, Chojne, Cienia Wielka, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka Sieradzka, Dębołęka, Dzierlin, Dzigorzew, Ekonomia Męcka (częściowo na terenie innych powiatów), Grabówka, Gronów, Gruszczyce, Jasionna, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Klonowa, Kościerzyn, Kuśnie, Ligota, Łosieniec, Majaczewice, Mantyki, Monice-Jeziory-Kłocko, Ostrów, Piotrowice, Prażmów, Pstrokońszczyzna (w Sieradzu), Pyszków, Rakowice, Równa, Ruszków, Sokołów, Starce, Stolec, Tyczyn, Uników, Witów, Włocin i Grzymaczew (A, B, C, D), Wola Będkowska, Wola Dzierlińska, Woźniki-Mnichów-Sucha, Wójtostwo Sieradzkie, Wrząca i Złoczew-Brzeźnio-Nowa Wieś.

 

Księga wieczysta składała się z czterech działów: "Dział pierwszy. Wymienienie nieruchomości i opisanie granic"; "Dział drugi" - tabela z polami: "Zastrzeżenia", "Wymienienie właściciela", "Ustalenie własności", "Szacunek"; "Dział trzeci" - tabela z polami: "Zastrzeżenia", "Ilość pieniężna", "Scieśnienie własności, ciężary wieczyste i służebności", "Ilość pieniężna", "Wykreślenia" oraz "Zastrzeżenia", "Ilość pieniężna", "Zlewki i obciążenia praw w Dziale III Hypotekowanych", "Ilość pieniężna", "Wykreślenia"; "Dział czwarty" - tabela z polami: "Zastrzeżenia", "Ilość pieniężna", "Długi i różne obowiązki Hypoteczne", "Ilość pieniężna", "Wykreślenia" oraz "Zastrzeżenia", "Ilość pieniężna", "Zlewki i obciążenia praw w Dziale IV Hypotekowanych", "Ilość pieniężna", "Wykreślenia". Księgi posiadały też puste strony, na których zapisywano niezbędne formuły urzędowe, wnioski, kontrakty itd. Przy niektórych księgach funkcjonowały osobne teki z dowodami, zawierające oryginalne dokumenty takie jak rejestry pomiarowe, opisy i inwentarze dóbr, plany pomiarowe czy kontrakty sprzedaży.

 

Powyżej majątki wymienione pogrubioną czcionką zostały już opracowane w formie kalendarium, zazwyczaj na podstawie działów I i II pierwszego tomu księgi. Wiele dóbr posiadało więcej tomów, często dwa lub trzy. W tej chwili autor nie ma planów opracowania tych źródeł.

 

Dla niektórych dóbr zostały też opracowane plany pomiarowe, których opisy są dołączone pod kalendariami. Podane są również linki do interaktywnych nakładek planów pomiarowych na zdjęcia satelitarne.

 

Schemat historii większości dóbr ziemskich był podobny.

1. Za czasów pruskich (1703-1806) powstawały pierwsze ich księgi hipoteczne i regulowana była własność.

2. Ok. 1820 r. zakładane były nowe księgi hipoteczne oparte o prawo Królestwa Polskiego z 1818 r.

3. Z czasem dobra były coraz bardziej zadłużone, zaciągano pożyczki m. in. w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim.

4. W 1846 r. powstają tabele prestacyjne określające obowiązki i nadziały włościan

5. W 1864 r. część ziem zostaje przeznaczona na uposażenie włościan

6. W drugiej połowie XIX wieku od dóbr często odłączano fragmenty ziemi, dla których powstawały nowe księgi hipoteczne; najczęściej to były nowe kolonie

7. Pod koniec XIX wieku część ziem dworskich zostaje oddana włościanom w zamian za prawo korzystania z lasów (serwituty).

8. Od połowy XIX wieku powstają często plany pomiarowe różnych części dóbr (całych, części dworskich części oddanych za serwituty), ukazujące historyczny układ wsi, zespoły dworskie i sposób zagospodarowania ziem

9. W 1944 r. dobra ziemskie zostają zarekwirowane na cele reformy rolnej, następuje ostateczna parcelacja.